Syntéza proteinkinasových inhibitorů

Autoři

  • Francesca Scarpita Sicor S.r.l., Rho, Itálie
  • Augusto Canavesi Sicor S.r.l., Rho, Itálie
  • Alexandr Jegorov Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Česká republika

Klíčová slova:

proteinkinasy, proteinkinasové inhibitory, sorafenib báze, sorafenib tosylát

Abstrakt

Two procedures have been developed for the synthesis of sorafenib tosylate. The aim of the development was to minimize production of symmetric ureas in the course of synthesis, which create the major impurities of the preceeding processes and are difficult to remove. The major achievements were the purity of sorafenib thus obtained (> 99.8 %, HPLC) and possibility to scale up the syntheses.

Stahování

Publikováno

15.04.2011

Jak citovat

Scarpita, F., Canavesi, A., & Jegorov, A. (2011). Syntéza proteinkinasových inhibitorů. Chemické Listy, 105(4), 278–281. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1157

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)