Kvantitativní analýza specií jodu v biologických vzorcích spojením vylučovací chromatografie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

  • L. Hrubá Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • A. Kaňa Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • O. Mestek Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: speciační analýza, jod, ICP-MS, kvantifikace

Abstrakt

The effect of nonspecific sorption of biomolecules in chromatographic columns and that of variable I contents in high-molecular-weight species on the determination of I species is illustrated by speciation analysis of animal tissues. I species were separated by SEC under the optimized conditions. The recoveries of the separations, limits of detection and limits of quantification were estimated.

Publikované
2015-03-15
Sekce
Články