Barevné hodiny – chemický expoziční dozimetr

Autoři

  • P. Klusoň Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha | Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze, Praha
  • P. Dzik Fakulta chemická, VUT v Brně, Brno
  • M. Veselý Fakulta chemická, VUT v Brně, Brno
  • L. Kubáč COC s.r.o., Pardubice - Rybitví
  • J. Akrman COC s.r.o., Pardubice - Rybitví
  • V. Wertzová Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Hradec Králové
  • K. Ettler Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Hradec Králové
  • T. Obr Invos s.r.o., Svárov

Klíčová slova:

tenké světlocitlivé vrstvy, fotochemické reakce, fotokatalytické reakce, barevná změna, světelná expozice, UV záření, expoziční dozimetr

Abstrakt

The primary intention of this work was to bring information on the research, development, and construction of advanced thin film light sensitive elements. They are designed to be used for direct monitoring of the time variable with the help of preciously calibrated color change induced by irradiation in variable ranges of the light spectrum.  Protection of many objects of cultural heritage includes also their protection against light. The protection would not be possible without measuring the dosage of radiance, to which every such object has been exposed. Another important application area comprises the warning of users that their exposure to the UV light upon outdoor activities has passed. It was shown that the proposed principles are ideally suited for such purposes.

Stahování

Publikováno

15.10.2017

Jak citovat

Klusoň, P., Dzik, P., Veselý, M., Kubáč, L., Akrman, J., Wertzová, V., Ettler, K., & Obr, T. (2017). Barevné hodiny – chemický expoziční dozimetr. Chemické Listy, 111(10), 644–653. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1502

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>