Technologie digitální PCR pro vyšetření delečního polymorfismu v genu GSTM1

Autoři

  • M. Beránek Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové | Katedra biochemických věd, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králová
  • Z. Fiala Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové
  • J. Kremláček Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové
  • V. Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
  • L. Borská Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové

Klíčová slova:

digitální PCR, GSTM1, polymorfismus, genotoxicita, delece, nulová alela

Abstrakt

Glutathione S-transferase M1 is a cytosolic enzyme important for the biotransformation of xenobiotics in various human tissues. The aim of this study was to perform genetic analysis of deletion polymorphism in the GSTM1 gene by using the technology of digital PCR. For genotyping, the QX100 Droplet Digital PCR System was used. The absolute quantity of GSTM1 copies was normalized to the β-globin reference gene. In our experimental group, the prevalence of GSTM1*0 null variant was 67 %. Frequencies of GSTM1*1/*1 (n=5), GSTM1*0/*1 (n=23), and GSTM1*0/*0 (n=22) genotypes were 10 %, 46 %, and 44 %, respectively. Digital PCR seems to be an available and reliable technology for GSTM1 deletion polymorphism genotyping.

Stahování

Publikováno

15.09.2016

Jak citovat

Beránek, M., Fiala, Z., Kremláček, J., Palička, V., & Borská, L. (2016). Technologie digitální PCR pro vyšetření delečního polymorfismu v genu GSTM1. Chemické Listy, 110(9), 655–657. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/168

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)