Racionální návrh léčiv s využitím farmakoforového modelování

Autoři

  • P. Koščová Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno
  • I. Provazník Ústav biomedicínského inženýrství, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno

Klíčová slova:

výzkum léčiv, racionální návrh léčiv, farmakofor

Abstrakt

Development of information technologies in recent decades has facilitated also a great progress in the development of new drugs. Methods of Computer-Aided Drug Design allow us to explore the spatial interaction between the receptor and a potential drug. The review deals with a brief summary of these computational methods and is mainly focused on pharmacophore modelling, one of the modern approaches in drug design that has proved to be a useful tool.

Stahování

Publikováno

15.08.2016

Jak citovat

Koščová, P., & Provazník, I. (2016). Racionální návrh léčiv s využitím farmakoforového modelování. Chemické Listy, 110(8), 575–580. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/173

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)