Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia

Autoři

  • T. Mančušková Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • A. Medveďová Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • Ľ. Valík Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

baktérie mliečneho kysnutia, antimikrobiálne látky, konzervácia potravín

Abstrakt

The current tendency to limit the use of chemical preservatives in food and to extend the shelf lives of pro­ducts leads to increasing use of natural antimicrobials. Therefore, lactic acid bacteria and their metabolites are used in fermented products. Organic acids, carbon dioxide, ethanol, hydrogen peroxide, diacetyl, reuterin, bacteriocins and other substances produced by lactic acid bacteria exhibit good activity in inhibition of undesirable microbiota.

Stahování

Publikováno

15.03.2016

Jak citovat

Mančušková, T., Medveďová, A., & Valík, Ľ. (2016). Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia. Chemické Listy, 110(3), 179–184. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/213

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)