Databázové zdroje v chemii

Autoři

  • J. Jindřich CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii, Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Praha | Katedra organické chemie, Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha

Klíčová slova:

chemické databáze, vyhledávání sloučenin, SciFinder, Reaxys, Web of Science, PubChem, Chem-Spider, Google Scholar

Abstrakt

The most widely used specialized chemistry databases and web services allowing access to them will be described. Besides the largest commercial three (Reaxys, SciFinder, Web of Science), some freely available services (Google Scholar, ChemSpider, PubChem, PubMed) will also be discussed. Strong and weak points of the presented databases will be emphasised and recommendations for optimal database selection and searching will be given.

Stahování

Publikováno

15.11.2017

Jak citovat

Jindřich, J. (2017). Databázové zdroje v chemii. Chemické Listy, 111(11), 731–737. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2813

Číslo

Sekce

Články