Biodegradace textilních barviv v odpadních vodách pomocí lakas

  • K. Herkommerová Laboratoř virových a mikrobiálních proteinů, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • I. Pichová Laboratoř virových a mikrobiálních proteinů, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: lakasy, biotechnologie, „zelená“ chemie, syntetická barviva, odpadní vody, textilní průmysl, organické polutanty, biodegradace

Abstrakt

Environmental pollution by industrial waste is a major problem today. Textile industry is one of the principle sources of this pollution because it releases a large amount of water containing residues of dyes and other additives. Many methods are being currently used for wastewaters treatment. Here, we describe in detail the role of laccases in the process of dyes degradation and wastewaters treatment. The toxicity of wastewater before and after treatment by various methods is also discussed.

Publikované
2017-12-15
Sekce
Články