Medicinální chemie a chemická biologie

Autoři

  • Martin Fusek
  • Marián Hajdúch

Stahování

Publikováno

15.01.2009

Jak citovat

Fusek, M., & Hajdúch, M. (2009). Medicinální chemie a chemická biologie. Chemické Listy, 103(1), 1. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2874

Číslo

Sekce

Úvodník

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)