Význam expozičních cest pro biodostupnost chromu v půdním prostředí

Autoři

  • K. Kobetičová Ústav chemie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Petrová Ústav chemie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Kočí Ústav chemie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

biodostupnost, K₂Cr₂O₇, Enchytraeus albidus, půdní prostředí, ekotoxicita

Abstrakt

Bioavailability and hence the toxicity of various organic compounds and metals in the soil is influenced by many factors, among others physicochemical properties of the soil, chemical structure of the tested pollutants and also sensitivity of the test organisms. Few studies, however, deal s with the influence of exposure pathways (food, body surface) through which pollutants can get into the body. This article describes the effect of some exposure routes (contaminated food, soil, water) on toxicity of Cr for Enchytraeus albidus.

Stahování

Publikováno

15.10.2015

Jak citovat

Kobetičová, K., Petrová, Z., & Kočí, V. (2015). Význam expozičních cest pro biodostupnost chromu v půdním prostředí. Chemické Listy, 109(10), 794–798. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/304

Číslo

Sekce

Články