Síťování vodou ředitelných nátěrů za použití retardéru hoření

Autoři

  • A. Rückerová Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • M. Medunová Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • J. Machotová Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • A. Kalendová Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • R. Bačovská Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • M. Večeřa Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

emulzní polymerace, fosfazen, retardér hoření, latex, nátěrová hmota, kónický kalorimetr

Abstrakt

The paper deals with phosphazene derivatives used to ensure the chemical crosslinking of water-based coatings and, simultaneously, to increase their flame stability. Functionalized emulsion copolymers were prepared by the technique of semi-continuous emulsion polymerization. Resulting one-component coating compositions were formed by a combination of latex and low molecular weight hardener agent. The transparency, gloss and flexibility of resulting coatings were not affected by the presence of hexaaminocyclotriphosphazene. In contrast, the presence of hexaaminocyclotriphosphazene positively influenced flame stability of coatings in terms of heat release rate, effective heat of combustion and maximum rate of average heat emission during the process of material combustion.

Stahování

Publikováno

15.07.2018

Jak citovat

Rückerová, A., Medunová, M., Machotová, J., Kalendová, A., Bačovská, R., & Večeřa, M. (2018). Síťování vodou ředitelných nátěrů za použití retardéru hoření. Chemické Listy, 112(7), 450–453. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3134

Číslo

Sekce

Články