Molekulový pohled na roli vody v chemii

Autoři

  • J. Lengyel Lehrstuhl für Physikalische Chemie, Fakultät für Chemie & Zentralinstitut für Katalyseforschung, Technische Universität München, Garching, Německo
  • M. Ončák Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, Universität Innsbruck, Innsbruck, Rakousko
  • M. Fárník Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika

Klíčová slova:

rozpouštědlo, nanočástice, klastry, molekulové paprsky, hmotnostní spektrometrie

Abstrakt

Water is the most important solvent in chemical reactions. However, its role does not have to be always obvious or correspond to our chemical intuition. In the present short review article, we focus on the role of water at the lowest, molecular level. We also briefly discuss the methods being used to study the hydrated molecules and ions. We show that already a few water molecules can entirely change the course of atmospheric reactions, protect DNA building blocks from dissociation or create various isomers of a hydrated electron in clusters with metal ions.

Stahování

Publikováno

15.12.2018

Jak citovat

Lengyel, J., Ončák, M., & Fárník, M. (2018). Molekulový pohled na roli vody v chemii. Chemické Listy, 112(12), 819–826. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3237

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)