Relativní radiometrická normalizace pro monitoring chlorofylu-a ve vodách pomocí družice Sentinel-2

Autoři

  • T. Brunclík Ústav chemického a environmentálního inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • K. A. B. Danquah Ústav chemického a environmentálního inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

monitoring, chlorofyl-a, vodní plochy, dálkový průzkum Země, družice, Sentinel-2, atmosférická korekce, relativní radiometrická normalizace

Abstrakt

It was the objective of this work to develop a procedure for the relative radiometric normalization of Sentinel-2 images and to verify its applicability in the modeling of chlorophyll-a concentration based on satellite data. A process of analyzing changes for the selection of pseudo-invariant surfaces has been proposed. These pseudo-invariant surfaces were used in a newly developed spatially variable variant   of relative radiometric normalization. The satellite data already corrected by the Sen2Cor program were additionally corrected by the proposed procedure. Models were developed to calculate the concentration of chlorophyll-a from Sentinel-2 satellite imagery. Models based on unmodified and radiometrically normalized satellite data were compared. The positive effect of the proposed procedure on the chlorophyll-a model was proven.

Publikováno

15.12.2018

Jak citovat

Brunclík, T., & Danquah, K. A. B. (2018). Relativní radiometrická normalizace pro monitoring chlorofylu-a ve vodách pomocí družice Sentinel-2. Chemické Listy, 112(12), 866–869. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3244

Číslo

Sekce

Články