Řízení rizik ve společnosti Synthesia, a.s.

Autoři

  • M. Lelková Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • T. Lelek Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • L. Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

Synthesia, a.s., řízení rizik, minimalizace rizik, katalog rizik, metoda předběžného posouzení nebezpečí

Abstrakt

The present study gives the methods of risk management in the company which is now a leading European manufacturer in qualified chemistry. The study is based on qualitative research using controlled dialogues with the Company representatives – the heads of the departments for dispatching and occupational safety.

Stahování

Publikováno

15.08.2015

Jak citovat

Lelková, M., Lelek, T., & Tetřevová, L. (2015). Řízení rizik ve společnosti Synthesia, a.s. Chemické Listy, 109(8), 641–646. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/332

Číslo

Sekce

Články