Nanočástice a jejich toxicita

Autoři

  • L. Dohnalová Katedra hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové | Inovacentrum – České vysoké učení technické v Praze, Praha
  • V. Dohnal Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

Klíčová slova:

nanočástice, toxicita, hodnocení rizika, genotoxicita

Abstrakt

Chemicals in nanoparticles (NP) often have different toxicological properties in comparison with their macroscopic forms. Therefore it is necessary to introduce a new procedure for the health risk assessments. The effect of NP on the human body depends on the NP entry location, NP size and also on pH inside organs and tissues. NP may have a negative effect, e.g. on for the central nervous or cardiovascular system function. When evaluating toxicity, emphasis is aimed on the genotoxicity evaluation if stan­dard tests do not provide complete relevant information. For this reason, new tests have been developed to allow evaluation of the potential risks properly. Currently the forms a legislative are created which seek to describe differences between NPs and substances occurring in macroscopic form. This review summarizes most important topics in toxicology of NP.

Stahování

Publikováno

15.06.2015

Jak citovat

Dohnalová, L., & Dohnal, V. (2015). Nanočástice a jejich toxicita. Chemické Listy, 109(6), 444–450. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/360

Číslo

Sekce

Články