Nové směry v oblasti voltametrických a amperometrických senzorů a detektorů

Autoři

  • J. Barek Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha http://orcid.org/0000-0003-3366-7349

Klíčová slova:

nové elektrodové materiály, předúprava pracovních elektrod, průtokové elektrochemické detektory, borem dopovaný diamant, DNA senzory, monitorování biologicky aktivních organických látek

Abstrakt

This overview (devoted to the 100th Anniversary of the foundation of the Faculty of Science of the Charles University in Prague) is focused on the results of the UNESCO Laboratory of Environmental Electrochemistry in the field of the development of new electrode materials for both cathodic and anodic processes and their electroanalytical applications, of new flow-through electrochemical detectors for HPLC, FIA and BIA (batch injection analysis), and of DNA sensors and biosensors and their electroanalytical applications.

Stahování

Publikováno

15.09.2020

Jak citovat

Barek, J. (2020). Nové směry v oblasti voltametrických a amperometrických senzorů a detektorů. Chemické Listy, 114(9), 570–577. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3687

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 > >>