Vybrané aktuálně používané chemické přípravky proti dřevokazným houbám a mechanismus jejich účinku

Autoři

Klíčová slova:

fungicidy, dřevokazné houby, ochrana dřeva, nanočástice, kreosot, triazoly, měď, bor

Abstrakt

This review summarizes essential information about fungicides currently used in the protection of wooden structures. It describes the basic mechanisms of wood decomposition by wood-destroying fungi and, for selected fungicides, their properties and mechanism of action, if known. The article is intended for all those interested in the field of chemistry and microbiology.

Stahování

Publikováno

15.02.2021

Jak citovat

Zaleš, F., & Gabriel, J. (2021). Vybrané aktuálně používané chemické přípravky proti dřevokazným houbám a mechanismus jejich účinku. Chemické Listy, 115(2), 91–98. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3791

Číslo

Sekce

Články