Errata: Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede

Autoři

  • K. Kromerová Ústav hygieny a epidemiologie, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika ǀ Odbor bezpečnosti potravín a výživy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko
  • V. Bencko Ústav hygieny a epidemiologie, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Stahování

Publikováno

15.03.2021

Jak citovat

Kromerová, K., & Bencko, V. (2021). Errata: Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede. Chemické Listy, 115(3), 161. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3809

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)