Stručná historie a současnost průtokové injekční analýzy a kapilární elektroforézy v České republice [Brief (Hi)story of Flow Injection Analysis and Capillary Electrophoresis in the Czech Republic (Former Czechoslovakia)]

Autoři

  • P. Chocholouš Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Hradec Králové http://orcid.org/0000-0002-6919-6449
  • M. Polášek Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Hradec Králové
  • P. Kubáň Ústav analytické chemie AV ČR, Brno http://orcid.org/0000-0002-4056-5570
  • F. Foret Ústav analytické chemie AV ČR, Brno http://orcid.org/0000-0002-0060-7350

Klíčová slova:

průtoková injekční analýza, kapilární elektroforéza, historie, milníky, současný stav

Abstrakt

This article describes the history, development, and current state of two analytical methods to which Czech scientists have made significant contributions. It describes the first steps of these methods in Czechoslovakia during the 1970s and 1980s, the development of the methods through innovation, and the establishment of cooperation with foreign scientists. Today, Czech scientists from the Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, and Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences in Brno are among the major contributors to these fields of analytical chemistry. The milestones in the development and the prominent scientists mentioned in the individual chapters give a chance for a bright future for these methods, not only in the Czech Republic.

Full text English translation is available in the on-line version.

Publikováno

15.12.2021

Jak citovat

Chocholouš, P., Polášek, M., Kubáň, P., & Foret, F. (2021). Stručná historie a současnost průtokové injekční analýzy a kapilární elektroforézy v České republice [Brief (Hi)story of Flow Injection Analysis and Capillary Electrophoresis in the Czech Republic (Former Czechoslovakia)]. Chemické Listy, 115(12), 658–661. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3967

Číslo

Sekce

Články