Možné zdravotní riziko vyplývající z používání farmaceutických výrobků s obsahem ethylrtuti

Autoři

  • L. Sedláčková Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Brno
  • Z. Svobodová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare, Brno

Klíčová slova:

ethylrtuť, thiomersal, vakcíny, imunopreparáty, methylrtuť

Abstrakt

The use of ethylmercury compounds as a preservative in vaccines and immunopreparations provokes fears of its toxicity. The health hazard associated with ethylmercury compounds is lower than that of methylmercury compounds. The use of thiomersal is gradually minimized and permanently monitored. Currently, alternatives to thiomersal are sought even though some authors reports that it is safe.

Stahování

Publikováno

15.01.2015

Jak citovat

Sedláčková, L., & Svobodová, Z. (2015). Možné zdravotní riziko vyplývající z používání farmaceutických výrobků s obsahem ethylrtuti. Chemické Listy, 109(1), 29–33. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/410

Číslo

Sekce

Články