Zkušenosti s přípravou ⁶⁸Ga-PSMA-11

Autoři

  • Michal Budinský Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika | Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Ústav aplikované farmacie, Brno, Česká republika
  • Petr Vyšinský Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  • Zdeněk Řehák Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
  • Jan Adam Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika | Divize Radiofarmaka, ÚJV Řež, a.s., Husinec-Řež, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20220746

Klíčová slova:

⁶⁸Ga-PSMA-11, karcinom prostaty, radiofarmacie, nukleární medicína

Abstrakt

The radiopharmaceutical 68Ga-PSMA-11 represents a radiopharmaceutical drug without marketing authorization for the prostate cancer diagnosis in a specific treatment program. In respect of the radiopharmaceutical technology, the difficultness of the preparation of 68Ga-PSMA-11 is comparable to that of conventional radiopharmaceuticals.

Stahování

Publikováno

15.12.2022

Jak citovat

Budinský, M., Vyšinský, P., Řehák, Z., & Adam, J. (2022). Zkušenosti s přípravou ⁶⁸Ga-PSMA-11. Chemické Listy, 116(12), 746–750. https://doi.org/10.54779/chl20220746

Číslo

Sekce

Články