Jasmonáty, ich biosyntéza, metabolizmus a signálna dráha v rastlinných organizmoch

Autoři

  • Michaela Mergová Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Andrea Balažová Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Marek Obložinský Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Ivana Holková Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Pavel Mučaji Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Silvia Bittner Fialová Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230147

Klíčová slova:

kyselina jasmónová, jasmonáty, jasmonátová signálna dráha

Abstrakt

Jasmonates, derivatives of jasmonic acid, are lipid-derived oxylipins with cyclopentanone ring, produced as a result of dioxygenation mediated by lipoxygenases. The biosynthesis of jasmonic acid is catalysed by a series of different enzymes, starting from lipoxygenase, allene oxide synthase, allene oxide cyclase and 12-oxophytodienoic acid reductase to the final three rounds of β-oxidation. Consequently, a few metabolites known as jasmonates are formed from the resulting jasmonic acid. Some of these metabolites are active and able to work on the jasmonate receptor and thus start the jasmonate signalling pathway. Products of gene expression resulting from this pathway have a great significance in plant growth, development, reproduction, senescence and also in defence and adaptation to various adverse environmental conditions.

chla.jpg

Jasmonáty, deriváty kyseliny jasmónovej, sú od lipidov odvodené oxylipíny s cyklopentanónovým skeletom vznikajúce lipoxygenázami sprostredkovanou dioxygenáciou. Biosyntéza kyseliny jasmónovej je katalyzovaná skupinou rôznych enzýmov, od lipoxygenázy, allénoxidsyntázy, allénoxidcyklázy a OPDA reduktázy po enzýmy troch kôl β-oxidácie. Z výslednej kyseliny jasmónovej vzniká niekoľko metabolitov, jasmonátov, z nich niektoré vykazujú aktivitu na jasmonátovom receptore, čím spúšťajú jasmonátovú signálnu dráhu. Produkty génovej expresie vychádzajúce z tejto signálnej dráhy sú významné v procesoch rastu, vývoja, rozmnožovania, starnutia rastlín, aj v obrane a adaptácii na rozličné nepriaznivé environmentálne podmienky.

Stahování

Publikováno

15.03.2023

Jak citovat

Mergová, M., Balažová, A., Obložinský, M., Holková, I., Mučaji, P., & Bittner Fialová, S. (2023). Jasmonáty, ich biosyntéza, metabolizmus a signálna dráha v rastlinných organizmoch. Chemické Listy, 117(3), 147–154. https://doi.org/10.54779/chl20230147

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)