Orientační test přítomnosti derivátů fentanylové řady metodou tenkovrstvé chromatografie

Autoři

  • Romana Jelínková Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Vyškov, Univerzita obrany, Brno, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3393-5959
  • Ivana Moravcová Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení, JCBRN Defence COE, Vyškov, Česká republika
  • Petr Žuja Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Vyškov, Univerzita obrany, Brno, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-0395-6337

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230155

Klíčová slova:

nové psychoaktivní substance, carfentanil, lofentanil, ocfentanil, thiofentanyl, tenkovrstvá chromatografie

Abstrakt

The article contains information on the properties of fentanyl derivatives and a method for their simple orientation identification. Thin-layer chromatography (TLC) was deliberately chosen to perform the experiment because it is the most suitable method for rapid analysis of the collected sample under the conditions of the field chemical laboratory operated by the Army of the Czech Republic. On the basis of the experimental work performed, it was found that the most suitable system for the identification of the fentanyl derivatives of interest by TLC is a system where the stationary phase consists of "alumina 60 F254 neutral" and the mobile phase is comprised of ethyl acetate and hexane in a ratio of 7:3. The findings are fully usable in practice and will be included in the standard operating procedures for the determination of these types of substances in the Field Transport Chemical Laboratory PPCHL-AL2/ch, most likely in the form of a certified methodology.

chla.jpg

Článek obsahuje informace o vlastnostech derivátů fentanylu a metodě určené k jejich jednoduché orientační identifikaci. K provedení experimentu byla záměrně zvolena metoda tenkovrstvé chromatografie, která je nejvhodnější metodou pro provedení rychlé analýzy odebraného vzorku v podmínkách provozu polní chemické laboratoře provozované Armádou České republiky. Na základě provedené experimentální práce bylo zjištěno, že jako nejvhodnější soustava pro identifikaci sledovaných derivátů fentanylu prostřednictvím metody TLC je soustava, kde stacionární fázi tvoří „oxid hlinitý 60 F254 neutral“ a mobilní fázi pak ethyl-acetát a hexan v poměru 7:3. Zjištěné poznatky jsou plně využitelné v praxi a budou zahrnuty mezi standardní operační postupy ke stanovení uvedeného typu látek v Polní převozné chemické laboratoři PPCHL-AL2/ch, a to zřejmě ve formě certifikované metodiky.

Stahování

Publikováno

15.03.2023

Jak citovat

Jelínková, R., Moravcová, I., & Žuja, P. (2023). Orientační test přítomnosti derivátů fentanylové řady metodou tenkovrstvé chromatografie. Chemické Listy, 117(3), 155–162. https://doi.org/10.54779/chl20230155

Číslo

Sekce

Články