Exkurze do chemických podniků – metodika, tvorba interaktivní mapy chemického průmyslu a podpůrných materiálů

Autoři

  • Kamila Petrželová Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-3747-7390
  • Klára Sadílková Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-2006-627X
  • Marta Klečková Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-6223-9234

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230177

Klíčová slova:

exkurze, chemický podnik, didaktická hra, pracovní list, dotazníkové šetření, mapa, webové stránky

Abstrakt

An excursion is one of the forms of teaching in which students can see the connection between the theoretically discussed subject and practice, and realize the usefulness of the acquired knowledge for everyday life. However, organising an excursion is very time-consuming for teachers.

In the introduction of this article, we describe the methodology of the excursion, pointing out possible occurrence of mistakes. We present the results of a questionnaire survey at the faculty high schools of Faculty of Science of Palacký University in Olomouc, which is focused on organizing excursions to a chemical plant. In the following text, we present a part of a new website called "CHEMIE ŽIJE!" ("Chemistry is Alive"), where an interactive map of the inorganic chemical industry of the Czech Republic is created, which can be a useful tool for organizing excursions. On the website, materials for the excursions are freely downloadable, e.g., documents informing generally about excursions, theoretical preparation of teachers regarding the given technology, a material used to prepare for the excursion, worksheets with solutions and a material used to consolidate the acquired knowledge.

chla.jpg

Exkurze je jedna z forem výuky, při které mohou žáci názorně vidět propojení teoreticky probíraného učiva s praxí, a uvědomit si užitečnost získaných znalostí pro běžný život. Organizace exkurze je však pro učitele časově velmi náročná.

V úvodu článku seznamujeme čtenáře s metodikou exkurze včetně možných chyb. Představujeme výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli chemie na fakultních středních školách Univerzity Palackého v Olomouci, které je zaměřeno na pořádání exkurzí do chemického podniku. V dalším textu pak představujeme část nových webových stránek s názvem „CHEMIE ŽIJE!“, kde je vytvořena interaktivní mapa anorganického chemického průmyslu České republiky, která může být užitečnou pomůckou pro organizování exkurzí. Na webových stránkách jsou také volně ke stažení příslušné materiály k daným exkurzím – dokument s informacemi o exkurzi, teoretická příprava pro učitele o dané technologii, materiál sloužící k přípravě na exkurzi, pracovní listy spolu s řešením a materiál sloužící k upevnění získaných znalostí.

Stahování

Publikováno

15.03.2023

Jak citovat

Petrželová, K., Sadílková, K., & Klečková, M. (2023). Exkurze do chemických podniků – metodika, tvorba interaktivní mapy chemického průmyslu a podpůrných materiálů. Chemické Listy, 117(3), 177–184. https://doi.org/10.54779/chl20230177

Číslo

Sekce

Články