O oddělení a posílení obrazu za zrcadlem (deracemizace a amplifikace chirality)

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230671

Klíčová slova:

chiralita, symetrie, enantiomery, diastereomery, deracemizace, homochiralita

Abstrakt

The article describes the basic aspects of chirality, reflects on the origin of the chirality of chemical compounds and brings a view of the basic processes during deracemization. The article indicates the boundlessness of the topic of chirality, chiral coordination, association, and interaction, without making any entitlement to bring an exhaustive overview.

Full text English translation is available in the on-line version.

chla.jpg

Článek popisuje základní aspekty chirality, zamýšlí se nad původem chirality chemických sloučenin a přináší pohled na základní děje při deracemizaci. Článek naznačuje bezbřehost tématiky chirality, chirální koordinace, asociace a interakce a nečiní si nikterak nárok na to, aby přinesl vyčerpávající přehled.

Publikováno

15.11.2023

Jak citovat

Jurášek, M., Kratochvíl, B., Kohout, M., Švec, F., & Drašar, P. (2023). O oddělení a posílení obrazu za zrcadlem (deracemizace a amplifikace chirality). Chemické Listy, 117(11), 671–676. https://doi.org/10.54779/chl20230671

Číslo

Sekce

Články