Čestné členství České společnosti chemické za příkladnou reprezentaci české chemie a biochemie na mezinárodním i vnitrostátním fóru bylo uděleno RNDr. PhDr. Zdeňkovi Hostomskému, CSc., dr.h.c.

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230719

Stahování

Publikováno

15.12.2023

Jak citovat

Barek, J. (2023). Čestné členství České společnosti chemické za příkladnou reprezentaci české chemie a biochemie na mezinárodním i vnitrostátním fóru bylo uděleno RNDr. PhDr. Zdeňkovi Hostomskému, CSc., dr.h.c. Chemické Listy, 117(12), 719. https://doi.org/10.54779/chl20230719

Číslo

Sekce

Úvodník