Redaktor časopisu Chemické listy prof. Ing. František Švec, DrSc. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové získal Cenu Neuron 2023 za celoživotní přínos vědě v oboru chemie

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230720

Stahování

Publikováno

15.12.2023

Jak citovat

Barek, J. (2023). Redaktor časopisu Chemické listy prof. Ing. František Švec, DrSc. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové získal Cenu Neuron 2023 za celoživotní přínos vědě v oboru chemie. Chemické Listy, 117(12), 720. https://doi.org/10.54779/chl20230720

Číslo

Sekce

Úvodník