Endohedrální fullereny: od exotických chemických vazeb po molekulární obvody

Článek je věnován 70. výročí založení Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze

Autoři

  • Adam Jaroš Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • Michal Straka Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240190

Klíčová slova:

endohedrální fullereny, exotické chemické vazby, aktinoidy, molekulární součástky, memristor, spinristor

Abstrakt

Since their discovery, fullerenes represent a fascina­ting type of molecule with many unusual properties. One of these is the existence of a cavity into which other atoms and molecules can be enclosed to form the so-called endohedral fullerenes. In terms of fundamental research, endohedral fullerenes provide a platform for studying exotic chemical bonds between atoms enclosed inside the fullerene cage. At the same time, endohedral fullerenes also find practical applications, for example in solar cells, material science, electronics and molecular electronics. In this article, we review the research on exotic bonds in fullerenes and the use of fullerenes as molecular components.

chla.jpg

Fullereny jsou již od svého objevu fascinujícím typem molekul s množstvím nevšedních vlastností. Jednou z nich je existence kavity, do které lze uzavírat další atomy a molekuly za vzniku tzv. endohedrálních fullerenů. Z hlediska základního výzkumu poskytují endohedrální fullereny prostor pro studium vzácných typů chemických vazeb, které vznikají uvnitř fullerenové klece. Zároveň však endohedrální fullereny nachází i aplikace, například v solárních článcích, materiálové vědě, elektronice a molekulární elektronice. V tomto článku přibližujeme výzkum exotických vazeb ve fullerenech a využití fullerenů jako molekulárních součástek.

Stahování

Publikováno

15.04.2024

Jak citovat

Jaroš, A., & Straka, M. (2024). Endohedrální fullereny: od exotických chemických vazeb po molekulární obvody: Článek je věnován 70. výročí založení Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze. Chemické Listy, 118(4), 190–194. https://doi.org/10.54779/chl20240190

Číslo

Sekce

Články