Prudký odvar z vrbové kůry

Autoři

  • Michal Jurášek Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5069-9716
  • Lubomír Opletal Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3874-3729
  • Pavel Drašar Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-0093-7007

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240202

Klíčová slova:

historie, aspirin, acylpyrin, kyselina acetylsalicylová, salicin, E. Stone, P.-J. Leroux, J. A. Buchner, R. Piria, C. F. Gerhardt, A. E. Eichengrün, F. Hoffman, H. Dreser, J. R. Vane

Abstrakt

The story of aspirin is exciting and complicated. We tried to decipher the role of the main characters, as well as a wide field of pharmacological roles of acetylsalicylic acid, a super-drug, which would not be approved by responsible institutions today but which is still one of the most used medicines on the Earth, as well as in the space (it was used by the astronauts in the Apollo project). Original literature sources were used as much as possible to clean up some misinformation around the topic. The authors are aware that Aspirin is a trademarked name but it has become "popular" in common human speech.

Full text English translation is available in the on-line version.

chla.jpg

Povídka o aspirinu je napínavá a komplikovaná. Pokusili jsme se rozklíčovat úlohu hlavních hrdinů, ale i široké pole biologických účinků kyseliny acetylsalicylové, superléku, jehož použití by dnes odpovědné instituce neschválily, a který i přesto patří k nejužívanějším lékům na Zemi i mimo ni (používali jej kosmonauté projektu Apollo na bolesti zubů). Snažili jsme se co nejvíce používat původní zdroje literatury s cílem narovnat některé dezinformace vyskytující se kolem tohoto tématu. Autoři jsou si vědomi, že Aspirin je chráněný název, který však v běžné lidské mluvě „zlidověl“.

Publikováno

15.04.2024

Jak citovat

Jurášek, M., Opletal, L., & Drašar, P. (2024). Prudký odvar z vrbové kůry. Chemické Listy, 118(4), 202–210. https://doi.org/10.54779/chl20240202

Číslo

Sekce

Články