Lipidizace jako nástroj pro vývoj peptidových léčiv

Autoři

  • Aneta Myšková Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
  • David Sýkora Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Jaroslav Kuneš Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika | Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
  • Lenka Maletínská Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240263

Klíčová slova:

peptidová terapeutika, modifikace struktury peptidu, lipidizace

Abstrakt

Peptide therapeutics are becoming increasingly important in the quest for effective compounds to treat various difficult-to-cure diseases. As potential therapeutics, peptides have many favorable chemical and pharmacological properties, ranging from their great diversity to their high affinity to various types of natural receptors. However, despite these and other advantages, they also have their pitfalls, such as a very limited stability in the organism. They have a short half-life and tend to be excreted from the body very quickly. In order to achieve a better pharmacological effect, it is desirable to find new means of modifying peptides to enable them to be used as effective drugs. There are many ways of altering the peptide structure. In this review, we summarize the approaches currently used to modify the peptide constitution with a focus on lipidization. Simultaneously this review summarizes all lipidized peptide-based therapeutics that are currently on the market.

chla.jpg

Význam peptidových terapeutik v posledních letech neustále roste. Peptidy jako potenciální léčiva mají mnoho příznivých chemických a farmakologických vlastností, počínaje jejich velkou rozmanitostí a konče vysokou afinitou k různým druhům přirozených receptorů. Přes tyto a další přínosy však mají i své nevýhody. Mají omezenou stabilitu v organismu v důsledku rychlé degradace a vylučování. Pro dosažení co nejlepšího farmakologického účinku je žádoucí hledat vhodné způsoby modifikace peptidů vedoucí k jejich vyšší stabilitě bez ztráty afinity k příslušným receptorům. Existuje mnoho různých způsobů modifikace peptidů. V této práci jsou shrnuty v současnosti používané syntetické přístupy potenciálně vedoucí ke zlepšení klíčových vlastností peptidů v roli nových perspektivních léčiv se zaměřením na lipidizaci. Tato práce zároveň nabízí přehled lipidizovaných peptidových léčiv, které jsou momentálně dostupné na trhu.

Stahování

Publikováno

15.05.2024

Jak citovat

Myšková, A., Sýkora, D., Kuneš, J., & Maletínská, L. (2024). Lipidizace jako nástroj pro vývoj peptidových léčiv. Chemické Listy, 118(5), 263–269. https://doi.org/10.54779/chl20240263

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)