Chemické vzdělávání na středních odborných školách – Mít je, či nemít? A jaké?

Autoři

  • Svatava Janoušková Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Martin Čapek Adamec Ústav učitelství chemie a humanitních věd, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Václav Pumpr Nezávislý odborník v oblasti didaktiky chemie
  • Diana Chrpová Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240290

Klíčová slova:

chemické vzdělávání, střední odborné školy, přírodovědná gramotnost, demokratický vzdělávací přístup

Abstrakt

Chemistry education at the secondary school level, with limited science education including chemistry, is only a marginally discussed topic. In our study, we provide information on how chemistry can be taught in secondary vocational schools to further strengthen and extend students' science literacy while being well-received by students. We have tested our method in one of Prague's M‑type vocational schools. This sub-study yielded interesting results that lead us to systematize our approach and develop suitable learning support for students and a methodology for teachers. We also present a sample of a sub-section of the learning support in the text.

chla.jpg

Chemické vzdělávání na úrovni středních odborných škol s omezeným rozsahem přírodovědného vzdělávání, včetně chemického, je pouze okrajově diskutované téma. V naší studii přinášíme informace o tom, jak může být chemie na středních odborných školách vyučována takovým způsobem, aby dále upevňovala a rozšiřovala přírodovědnou gramotnost žáků a tím i lepší orientaci v běžném životě, a přitom byla žáky dobře přijímána. Naši metodu jsme ověřili na jedné z pražských odborných škol typu M a výsledky této dílčí studie přinášejí zajímavé výsledky, které nás vedou k systematizování našeho přístupu a tvorby vhodné studijní opory pro žáky i metodiky pro učitele. Ukázku dílčí části studijní opory rovněž přinášíme v textu.

Stahování

Publikováno

15.05.2024

Jak citovat

Janoušková, S., Čapek Adamec, M., Pumpr, V., & Chrpová, D. (2024). Chemické vzdělávání na středních odborných školách – Mít je, či nemít? A jaké?. Chemické Listy, 118(5), 290–295. https://doi.org/10.54779/chl20240290

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)