Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí

  • R. Norková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • J. Jaklová Dytrtová Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • V. Kašička Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: kapilární elektromigrační metody, ionizační techniky, rozhraní, hmotnostní spektrometrie

Abstrakt

The article presents a review of the ionization techniques and interfaces applied for on-line or off-line coupling of capillary electromigration methods, especially capillary zone electrophoresis and micellar electrokinetic chromatography, with mass spectrometry detection. Principles of the soft ionization techniques, atmospheric pressure chemical ionization, atmospheric pressure photo ionization, electrospray ionization, desorption electrospray ionization, direct analysis in real time and matrix assisted laser desorption ionization are briefly described. Construction designs of three main types of interfaces for hyphenation of capillary electrophoresis with electrospray ionization mass spectrometry detection (sheathless, liquid junction and sheath flow) are presented.

Publikované
2013-12-15
Sekce
Články