Výskyt esterů kyseliny ftalové v potazích na volant vozidel

  • Š. Čorňák Katedra bojových a speciálních vozidel, Univerzita obrany v Brně, Brno
  • A. Jarošová Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • L. Puškárová Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Brno
Klíčová slova: dibutyl-ftalát (DBP), bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), potah volantu, změkčovadlo

Abstrakt

Twenty-four samples of steering wheel covers have been analyzed for dibutyl (DBP) and bis(2-ethylhexyl) (DEHP) phthalates. The phthalates were determined by HPLC. The first analysis was performed immediately after vehicle purchase second analysis after five-months sto­rage. The phthalate contents significantly decreased in the meantime. Phthalates are carcinogens and toxic to animals So far neither the Czech nor EU legislation have dealt with these problems.

Publikované
2013-12-15
Jak citovat
[1]
Čorňák, Š., Jarošová, A. a Puškárová, L. 2013. Výskyt esterů kyseliny ftalové v potazích na volant vozidel. Chemické listy. 107, 12 (pro. 2013), 960-962.
Sekce
Články