I prokaryota si chrání svoji RNA – nové typy 5'-RNA čepiček

  • H. Cahová Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: 5'-RNA čepička, NAD-RNA, chemické modifikace RNA

Abstrakt

It was long time pressumed that only eukaryotes protect their RNA by 5'-RNA cap. Recently, it was shown that also prokaryotes employ some kind of protection of their RNA in the form of 5'-triphosphate or NAD covalently attached to 5'-terminus. This review discusses the state of art of 5'-RNA cap in eukaryotes and prokaryotes.

Publikované
2017-07-15
Sekce
Články