I prokaryota si chrání svoji RNA – nové typy 5'-RNA čepiček

Autoři

  • H. Cahová Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

5'-RNA čepička, NAD-RNA, chemické modifikace RNA

Abstrakt

It was long time pressumed that only eukaryotes protect their RNA by 5'-RNA cap. Recently, it was shown that also prokaryotes employ some kind of protection of their RNA in the form of 5'-triphosphate or NAD covalently attached to 5'-terminus. This review discusses the state of art of 5'-RNA cap in eukaryotes and prokaryotes.

Stahování

Publikováno

15.07.2017

Jak citovat

Cahová, H. (2017). I prokaryota si chrání svoji RNA – nové typy 5’-RNA čepiček. Chemické Listy, 111(7), 414–423. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/61

Číslo

Sekce

Články