Stanovení 4-hydroxymethamfetaminu, 4-hydroxyamfetaminu, amfetaminu a methamfetaminu pomocí HPLC s fluorescenční detekcí

Autoři

  • P. Pilařová Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
  • P. Kastner Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
  • J. Klimeš Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové

Klíčová slova:

methamfetamin, fluorescenční detekce, dansyl chlorid, HPLC, SPE

Abstrakt

A rapid, sensitive and low-cost method for the determination of methamphetamine and its metabolites in urine was developed. The tested substances were isolated by SPE, dansylated and analyzed by HPLC with fluorescence detection. The method was validated, the limit of detection for methamphetamine was lower than 1 ng ml–1; the limit of quantitation was 3 ng ml–1.

Stahování

Publikováno

15.01.2013

Jak citovat

Pilařová, P., Kastner, P., & Klimeš, J. (2013). Stanovení 4-hydroxymethamfetaminu, 4-hydroxyamfetaminu, amfetaminu a methamfetaminu pomocí HPLC s fluorescenční detekcí. Chemické Listy, 107(1), 58–61. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/789

Číslo

Sekce

Články