Možnosti přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka

  • M. Mucha Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • J. Pavlovský Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • L. Herecová Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • D. Míček Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
  • H. Věžníková Katedra bezpečnostního managementu, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, Ostrava
Klíčová slova: huminová kyselina, huminová látka, jílový minerál, montmorillonit, interkalace, sorpce, RTG prášková difrakce, IČ spektroskopie

Abstrakt

This paper deals with sorption of humic acids (HA) in the form of Na- or Ca- salt on the clay minerals (SWy-2, SAz-1 and vermiculite) and on the 2 foundry clays (trade names Sabenil C30, partially natrified montmorillonitic (MMT) bentonite and Bentonit 75, Ca form MMT bento­nite). The clay based materials were prepared by saturation of clays by HA solution and then by washing steps. The amount of HA in the solutions after sorption was determined by UV-VIS spectroscopy. The stable deposition of HA was observed only on clay minerals (for example max. 17.33 mg of HA/g of SWy-2 clay or 15.31 mg of HA/g of vermiculite). Potential partial intercalation via Ca2+ ions was observed on the SWy-2 clay (increase of basal diffraction).

Publikované
2012-12-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)