Organické látky detegované v heliovém okruhu experimentální výzkumné aparatury k simulaci chlazení jaderného reaktoru při zahájení provozu

Autoři

  • J. Berka Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ǀ Centrum Výzkumu Řež s.r.o., Řež
  • I. Víden Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Kozmík Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

jaderný reaktor chlazený heliem, heliový experimentální okruh, organické nečistoty v heliu

Abstrakt

High-temperature He loop is a new experimental device for investigation of structural materials for high-temperature gas-cooled reactors. In the first period of the test operation of the device organic compounds were detected in the loop. At low temperatures ethanol and acetone predominated, at higher temperatures more complex organic compounds were observed. The source of organic compounds is residual oil and degreasers from the production of the loop. After multiple flushing of the loop the concentration of organics were notably lower but not zero. On the basis of these findings a change in production of similar devices is recommended to prevent contamination of the device with organics.

Stahování

Publikováno

15.10.2012

Jak citovat

Berka, J., Víden, I., & Kozmík, V. (2012). Organické látky detegované v heliovém okruhu experimentální výzkumné aparatury k simulaci chlazení jaderného reaktoru při zahájení provozu. Chemické Listy, 106(10), 980–987. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/841

Číslo

Sekce

Články