Příprava polymerních imunočástic pro separaci biomarkerů oxidačního stresu z tělních tekutin

Autoři

  • A. Némethová Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • K. Syslová Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • D. Pelclová Klinika nemocí z povolání, 1. lékařská fakulta, Universita Karlova, Praha
  • P. Kačer Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

polymerní imunočástice, oxidační stres, 8-iso Prostaglandin F2α, LC-ESI-MS

Abstrakt

The work deals with preparation and characterization of polymer immunoparticles used as a separation tool for biomarkers from biological fluids like urine, plasma etc. Polymer imunoparticles consist of antibodies immobilized in a polyvinyl alcohol and polyethylene glycol matrix. Prepared immunoparticles, containing monoclonal antibodies against 8-iso Prostaglandin F, were used as a tool for a preliminary separation of 8-iso Prostaglandin F (a marker of oxidative stress) from complex biological matrix (urine) before a highly specific and precise detection and quantification by LC-ESI-MS method. The deve­loped method was characterized by high precision and accuracy. Functionality of the method was tested in a clinical study where urine concentration levels of 8-iso Prostaglandin Fin patients with diagnosis of asbestosis or silicosis (oxidative stress induced diseases) and control group were compared.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Némethová, A., Syslová, K., Pelclová, D., & Kačer, P. (2012). Příprava polymerních imunočástic pro separaci biomarkerů oxidačního stresu z tělních tekutin. Chemické Listy, 106(3), 183–188. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/962

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>