Zplyňování biomasy

Autoři

  • M. Pohořelý Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha | Ústav energetiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Jeremiáš Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha | Ústav energetiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Kameníková Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha
  • S. Skoblia Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • K. Svoboda Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha| Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • M. Punčochář Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

zplyňování, biomasa, kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, transportní paliva

Abstrakt

The review deals with the utilization of biomass via thermal gasification. Physico-chemical fundamentals of the process are illustrated, different types of gasification reactors and potentials of gas cleaning principles are described with regard to different gas applications. In the second part, transformation processes of the gas to electricity, heat or fuels are summarized. Attention is also paid to gas purity and requirements for gas  composition in different applications.

Stahování

Publikováno

15.04.2012

Jak citovat

Pohořelý, M., Jeremiáš, M., Kameníková, P., Skoblia, S., Svoboda, K., & Punčochář, M. (2012). Zplyňování biomasy. Chemické Listy, 106(4), 264–274. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/976

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>