Využití organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů

Autoři

  • K. Křůmal Ústav analytické chemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Veveří, Brno
  • P. Mikuška Ústav analytické chemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Veveří, Brno
  • Z. Večeřa Ústav analytické chemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Veveří, Brno

Klíčová slova:

organické markery, diagnostické poměry, emisní zdroje aerosolů

Abstrakt

Organic markers allow identification of emission sources of atmospheric aerosols. The markers of significant anthropogenic aerosol sources - combustion of biomass including wood and grasses, coal combustion, traffic and cooking - are characterized. The known concentrations of some substances in air such as polycyclic aromatic hydrocarbons enable calculation of diagnostic ratios used as an alternative way of source identification.

Stahování

Publikováno

15.02.2012

Jak citovat

Křůmal, K., Mikuška, P., & Večeřa, Z. (2012). Využití organických markerů pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Chemické Listy, 106(2), 95–103. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/995

Číslo

Sekce

Články