Obsah chlorofylu, kadmia a zinku v listoch slnečnice v podmienkach Cd a Zn stresu

Autoři

  • Ladislav Ducsay Katedra agrochémie a výživy rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko

Klíčová slova:

chlorofyl, zinok, kadmium, slnečnica

Abstrakt

In short-term laboratory tests, changes in Cd, Zn and plant pigment (chlorophyll a, chlorophyll b and carote­noids) contents in leaves of sunflower grown under Cd and Zn stress conditions were investigated. CdCl2 and Zn acetate solutions were applied in the amounts 20 mg Cd or Zn per kg of soil. The presence of Cd or Zn lowered the contents of chlorophylls a and b by 6 % or 9.2 %, respectively. Statistically significant reduction of both chlorophylls and carotenoids was observed in the treatment with Cd and Zn. Total chlorophyll and carotenoids contents decreased in the order: Cd and Zn > Cd > Zn. A statistically significant increase in the Cd content of 17.2 % and reduction in the Zn content of 17.2 % were observed by application of Cd and Zn (1:1).

Stahování

Publikováno

15.04.2011

Jak citovat

Ducsay, L. (2011). Obsah chlorofylu, kadmia a zinku v listoch slnečnice v podmienkach Cd a Zn stresu. Chemické Listy, 105(4), 269–272. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1155

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)