Chemici v Praze (ohlédnutí za dalším Sjezdem chemiků)

Autoři

  • Z. Kolská

Stahování

Publikováno

15.10.2016

Jak citovat

Kolská, Z. (2016). Chemici v Praze (ohlédnutí za dalším Sjezdem chemiků). Chemické Listy, 110(10), 661. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/146

Číslo

Sekce

Úvodník

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>