Optický senzor funkcionalizovaný periodickou 3D sítí pro detekci plynů v kapalině

Autoři

  • P. Bainova Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika http://orcid.org/0000-0003-2227-4929
  • E. Miliutina Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | Tomská Polytechnická Univerzita, Výzkumná škola chemie a aplikovaných biomedicínských věd, Tomsk, Rusko http://orcid.org/0000-0002-6200-3050
  • V. Burtsev Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika http://orcid.org/0000-0002-5512-8488
  • Z. Kolská Ústecké materiálové centrum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika http://orcid.org/0000-0003-0239-9046
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika http://orcid.org/0000-0003-0580-959X
  • O. Lyutakov Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | Tomská Polytechnická Univerzita, Výzkumná škola chemie a aplikovaných biomedicínských věd, Tomsk, Rusko http://orcid.org/0000-0001-8781-9796

Klíčová slova:

plazmonová katalýza, optické vlákno, senzor, detekce CO₂

Abstrakt

The paper describes a fabrication of a covalent organic frameworks (COF) structure on the surface of an optical fiber. The growth of COF on the surface was initiated by the action of a plasmon. A thin film of gold was deposited on the surface of the optical fiber and a layer of 4‑cyanobenzenediazonium tosylate (ADT-CN) was grafted. The plasmon on the surface was excited by a laser source. By immersion of the fiber in a solution of organic monomers, a COF growth reaction took place. The surface was characterized by Raman spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The surface morphology was studied by scanning electron microscopy. Due to the affinity of COF for CO2 the designed sensor can be used for the detection of CO2 in organic solvents, namely in 1,2‑epoxybutane at various temperatures by UV-Vis spectrophotometry.

Stahování

Publikováno

15.08.2021

Jak citovat

Bainova, P., Miliutina, E., Burtsev, V., Kolská, Z., Švorčík, V., & Lyutakov, O. (2021). Optický senzor funkcionalizovaný periodickou 3D sítí pro detekci plynů v kapalině. Chemické Listy, 115(8), 447–451. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3898

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>