Příprava polysacharidových filmů na bázi chitosanu a celulosy

Autoři

  • M. Pišlová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • K. Kolářová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Vosmanská Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • O. Kvítek Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

chitosan, mikrokrystalická celulosa, stříbro, příprava a charakterizace filmů

Abstrakt

Preparation of composite films based on chitosan – cellulose mixtures, with or without added AgNO3, was studied. The influence of addition of poly(ethylene glycol) (PEG) on the material properties and formation of Ag nano­particles also investigated. Wettability, water absorption and surface morphology of the films were evaluated. UV-Vis absorption spectra were measured for AgNO3-containing composites after dissolution in acetate buffer. Absorbance maxima at 400 nm confirmed the presence of Ag nanoparticles. Addition of PEG to the polymer mixtures decreased water absorption, increased wettability and considerably changed the surface morpho­logy of the films. PEG addition also leads to increased concentrations of Ag nanoparticles in the polymers after their dissolution. The nanoparticle size is influenced as well. It is apparent that PEG can noticeably alter material properties of chitosan – cellulose composites.

Stahování

Publikováno

15.12.2015

Jak citovat

Pišlová, M., Kolářová, K., Vosmanská, V., Kvítek, O., & Švorčík, V. (2015). Příprava polysacharidových filmů na bázi chitosanu a celulosy. Chemické Listy, 109(12), 942–945. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/277

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>