Možnosti prípravy polymérov s odtlačkami molekúl

Autoři

  • A. Machyňáková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • K. Hroboňová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

polyméry s odtlačkami molekúl, polymerizačné techniky

Abstrakt

The article reviews methods for preparation of mole­cularly imprinted polymers. Various methods of polymerization and their advantages and disadvantages are discussed.

Stahování

Publikováno

15.09.2016

Jak citovat

Machyňáková, A., & Hroboňová, K. (2016). Možnosti prípravy polymérov s odtlačkami molekúl. Chemické Listy, 110(9), 609–615. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/161

Číslo

Sekce

Články