Skupinovo-selektívny polymér s odtlačkom molekuly ako sorbent pre extrakciu kumarínov z liečivých rastlín

Autoři

  • A. Spevak Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • K. Hroboňová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

polymér s odtlačkom molekuly, extrakcia tuhou fázou, kumaríny, liečivé rastliny

Abstrakt

Coumarins occurring in plants are well known for their pharmacological activities as anticoagulants, fungicides and spasmolytics. The review deals with molecularly imprinted solid phase extraction coupled with HPLC applied to the determination of simple coumarins. The influence of analyte structure on sorption capacity was studied. The method is suitable for isolation and purification of coumarins.

Stahování

Publikováno

15.03.2014

Jak citovat

Spevak, A., & Hroboňová, K. (2014). Skupinovo-selektívny polymér s odtlačkom molekuly ako sorbent pre extrakciu kumarínov z liečivých rastlín. Chemické Listy, 108(3), 251–255. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/543

Číslo

Sekce

Články