Nekovalentní vazby se σ-dírou: halogenová, chalkogenová a pniktogenová vazba

  • P. Hobza Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: halogenová, chalkogenová, pniktogenová vazba, sigma díra

Abstrakt

Nature, characteristics, strength and applications of various σ-hole bonds (halogen, chalcogen and pnictogen) are discussed. It is shown that σ-hole is due to unequal occupation of valence orbitals.

Publikované
2016-05-15
Sekce
Články