Nekovalentní vazby se σ-dírou: halogenová, chalkogenová a pniktogenová vazba

Autoři

  • P. Hobza Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

halogenová, chalkogenová, pniktogenová vazba, sigma díra

Abstrakt

Nature, characteristics, strength and applications of various σ-hole bonds (halogen, chalcogen and pnictogen) are discussed. It is shown that σ-hole is due to unequal occupation of valence orbitals.

Stahování

Publikováno

15.05.2016

Jak citovat

Hobza, P. (2016). Nekovalentní vazby se σ-dírou: halogenová, chalkogenová a pniktogenová vazba. Chemické Listy, 110(5), 371–375. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2953

Číslo

Sekce

Články