Aktuální metody používané pro odhalení falšování masa a masných výrobků

Autoři

  • D. Akhatova Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha | Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Praha
  • K. Zdeňková Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Koncošová Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • K. Demnerová Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

falšování potravin, maso, proteiny, DNA, polymerasová řetězová reakce

Abstrakt

Meat and meat products belong to the group of the most expensive foods and, consequently, they are the most frequently counterfeited products. One of the most common ways to deceive the customers is to replace the meat of high quality by low quality ones. Another problem is giving misleading information concerning the meat content on the product label. Nowadays, there is a possibility to use many methods for meat recognition. Our paper gives an overview on current methods used for meat analysis including examples of their use. They are divided according to the detected analyte, such as proteins, metabolites and DNA. Presently, the authentification of meat origin is a simple task. On the other hand, the quantification of varying origin of meat or meat products in a mixture still represents a complex and difficult issue.

Stahování

Publikováno

15.04.2018

Jak citovat

Akhatova, D., Zdeňková, K., Koncošová, M., & Demnerová, K. (2018). Aktuální metody používané pro odhalení falšování masa a masných výrobků. Chemické Listy, 112(4), 207–214. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3062

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>