Současné trendy ve stanovení geneticky modifikovaných organismů (GMO)

Autoři

  • J. Ovesná Oddělení molekulární biologie, Odbor genetiky a šlechtění kontrola kvality, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
  • K. Demnerová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

GMO, potraviny, krmiva, detekce, PCR, sekvenování nové generace

Abstrakt

Genetically modified organisms and the derived food and feed are subject to legal restrictions. A number of EU regulations determine GMOs which may appear on the market and their contents in food and feed. These restrictions require accurate and sensitive methods for identification and quantification of GM products by PCR.  Moreover, the threat of unauthorized GMO import necessitates the search for new approaches and methods.

Publikováno

15.11.2014

Jak citovat

Ovesná, J., & Demnerová, K. (2014). Současné trendy ve stanovení geneticky modifikovaných organismů (GMO). Chemické Listy, 108(11), 1024–1029. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/433

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>