Porovnání borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru při stanovení herbicidu linuronu a léčiva mesalazinu

Autoři

  • M. Štěpánková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
  • R. Šelešovská Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
  • L. Janíková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
  • P. Martinková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
  • M. Marton Ústav informatiky a fotoniky, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, Slovensko
  • P. Michniak Ústav informatiky a fotoniky, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, Slovensko
  • J. Chýlková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika

Klíčová slova:

borem dopovaná diamantová elektroda, voltametrická analýza, linuron, mesalazin

Abstrakt

In this work, the application possibilities of the boron-doped diamond (BDD) electrodes with various boron content for the determination of linuron (a substituted-urea herbicide) and mesalazine (a drug) have been studied. The boron/carbon ratio in the gas phase during BDD film deposition varied from 1000 to 20 000 ppm and the content of CH4 in H2 mixture was 1 %. Voltammetric methods based on differential pulse voltammetry (DPV) and square wave voltammetry (SWV) developed with commercial BDD electrode were applied for analysis of both analytes using tested BDD electrodes with different boron content, and the obtained statistical parameters were compared.

Stahování

Publikováno

15.06.2018

Jak citovat

Štěpánková, M., Šelešovská, R., Janíková, L., Martinková, P., Marton, M., Michniak, P., & Chýlková, J. (2018). Porovnání borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru při stanovení herbicidu linuronu a léčiva mesalazinu. Chemické Listy, 112(6), 389–395. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3111

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)